LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Gulvvarme i uterom

Tidligere har man ofte valgt bort vannbåren gulvvarme når det gjelder uterom, på grunn av risiko for frysing av gulvvarmerørene. Alternativene har vært å la varmen være på hele året, selv i de kaldeste månedene når du ikke bruker uterommet, eller å installere elektrisk gulvvarme.

Nyt uterommet ditt allerede tidlig på våren og langt ut på høsten

Nå finnes det en enkel ferdigbygd løsning som lar deg dra nytte av husets vannbårne varmesystem.

Løsningen er LK Varmevekslerpakke som skiller gulvvarmen fra det ordinære varmesystemet. Gulvvarmesystemet kan frostbeskyttes med glykol og da kan du trygt slå av varmen uten risiko for frostskader.

Oppbygging

LK Varmevekslerpakke er en komplett ferdigbygd enhet med varmeveksler, sirkulasjonspumpe, manometer, ekspansjonskar, smussfilter og styreventil med selvvirkende termostat og temperaturføler med kapillarrør. Styreventilen har innstillbar Kv-verdi, og kan derfor tilpasses anleggets størrelse.

Vekslerpakken er bygd slik at den kan monteres direkte på fordeleren. Pakken kan kobles til på høyre eller venstre side av fordeleren.

Till produktet

Varmevekslerpakke for gulvvarme

LK Varmevekslerpakke er primært beregnet for gulvvarmesystemer med glykolblanding, som må skilles fra det øvrige varmesystemet. Eksempler på dette kan være uterom som vinterhager eller garasjer, dvs. rom der man om vinteren vil holde en lav temperatur, eller å slå av varmen uten risiko for at gulvvarmesystemet fryser i stykker.

Vekslerpakken er også egnet for mindre snø-/jordvarmesystemer, f.eks. biloppstillingsplasser, gangveier etc.