LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

markvärme rör

Gatevarme

LK Gatevarme er et rørsystem som holder gaten snø- og isfri. LK har stor kunnskap om gatevarme gjennom mange års erfaring.

Økt sikkerhet og komfort med vannbåren gatevarme

Gatevarme er et effektivt verktøy for å forebygge fallulykker, øke fremkommeligheten og redusere behovet for å holde rent om vinteren. Ved å velge vannbåren gatevarme kan brukeren utnytte spillvarme fra ulike prosesser, samt fjernvarmereturer.

Snøsmelting på sitt beste

Alltid is- og snøfrie uteflater blir virkelighet med LK Gatevarme. Systemet passer for så vel gater, torg, arenaer og anlegg som parker, parkeringsplasser og garasjeoppkjørsler. Alle komponenter i systemet er laget av korrosjonsfritt materiale, som gir lang levetid og minimalt vedlikeholdsbehov.

Malmö

Behovstilpasset drift

Systemet består av sløyfer med gatevarmerør som er koblet til fordelere forlagt i bakken. Gatevarmesystemet inneholder utstyr for behovsstyrt drift. Driften styres da av følere i bakken som måler temperatur og nedbør, og som deretter kobler inn gatevarmen når den behøves.

Effektivt lavtemperatursystem

LK Gatevarme er et lavtemperatursystem som du effektivt kan utnytte spillvarme fra ulike prosesser eller fjernvarmereturer.

Fordeler med vannbåren gatevarme

  • Reduserer risikoen for fallulykker
  • Økt tilgjengelighet for eldre og funksjonshemmede
  • Redusert behov for avising, snørydding og rengjøring
  • Spillvarme og fjernvarmeretur skal benyttes
  • Effektiviserer fjernvarmeproduksjonen
  • Mindre smuss og slaps i butikkene
Gatevarme