LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Personvernerklæring

Innledning

Vi i LK bryr oss om personvernet ditt og streber alltid etter å ha en høy grad av databeskyttelse. Denne personvernerklæringen gjelder for alle selskaper innenfor LK Group (Lagerstedt & Krantz AB og dets datterselskaper).

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysningene du deler med oss via våre nettsider og/eller appene vi har utviklet for mobiltelefoner og nettbrett. Vi rapporterer hvilke personopplysninger vi samler inn, hva vi bruker dem til, hvor lenge vi oppbevarer dem og hvem vi kan dele dem med. Denne personvernerklæringen beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan utøve dem.

Denne personvernerklæringen er utarbeidet i samsvar med EUs generelle personvernforordning (GDPR).

 

Behandlingsansvarlig

Lagerstedt & Krantz AB, organisasjonsnummer 556507-9844, Johannesfredsvägen 7, 168 69 Bromma, er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger for LKs nettsider og mobilapplikasjoner. Derfor er vi ansvarlige for å sikre at dine personopplysninger behandles riktig og sikkert i samsvar med gjeldende lovgivning.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi deg kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor. Under slike omstendigheter kan vi be deg om ytterligere personopplysninger for å sikre at vi utleverer data til riktig person.

 

Dine rettigheter

Et sammendrag av dine rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning er angitt i tabellen nedenfor.

 • Rett til innsyn

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og til å få en kopi av personopplysningene om deg som vi behandler.

 • Rett til retting

Hvis personopplysningene om deg som vi behandler er unøyaktige, ufullstendige eller foreldet, har du rett til å få rettet slike personopplysninger.

 • Rett til sletting

Du har rett til å be om sletting av personopplysninger om deg. Med mindre vi har et juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen av personopplysningene om deg, skal slike personopplysninger slettes.

 • Rett til å protestere

Under visse omstendigheter har du rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

 • Be om begrensning av behandlingen

Under visse omstendigheter har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Der behandlingen er begrenset, kan vi bare under visse omstendigheter utføre andre behandlingsaktiviteter vedrørende personopplysningene enn oppbevaring.

 • Rett til dataportabilitet

Dersom dine personopplysninger behandles basert på ditt samtykke eller på en kontrakt med deg, har du rett til å motta personopplysningene om deg i et maskinlesbart format og be om at disse dataene overføres til en annen behandlingsansvarlig.

 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å sende inn klager angående vår behandling av dine personopplysninger til det Svenske Datainspektionen, Box 8114, SE-104 20 Stockholm.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ber vi deg kontakte oss via e-post eller brev.

E-post: privacy@lk.nu

Adresse: Lagerstedt & Krantz AB, Boks 66, 161 26 Bromma

 

Deling av dine personopplysninger

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, bortsett fra når det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, kunder og/eller partnere. Vi deler kun dine personopplysninger med leverandører av tjenester til LK; for eksempel IT-tjenesteleverandører som utvikler programmer og tjenester for våre nettsider og mobilapper. Disse selskapene har en forpliktelse til å overholde gjeldende personvernlovgivning, oppbevare dine personopplysninger sikkert og har kun tillatelse til å behandle dine personopplysninger for å utføre tjenesten de yter overfor LK, dvs. at de ikke har tillatelse til å bruke dine personopplysninger for sine egne formål.

Vær oppmerksom på at vi kan være forpliktet til å dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i henhold til gjeldende lovgivning eller ved mistanke om kriminell aktivitet.

Dine personopplysninger vil ikke bli solgt til tredjeparter for markedsføringsformål.

 

Personopplysningene vi samler inn og vårt formål med disse

Forespørsler via skjemaer på våre nettsider

Hensikt

 • For å svare på din henvendelse.

Behandling av personopplysninger

 • Identifikasjon.
 • Kommunikasjon og svar på eventuelle spørsmål til vår kundeservice via vårt nettskjema.
 • Sending av eventuelt forespurt materiale (f.eks. dokumentasjon og tilbud).

Personopplysninger

 • Kontaktinformasjon: e-postadresse.
 • Eventuelle notater du velger å sende inn.

Rettslig grunnlag

Berettigede interesser. Samtykke. Vi må behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser når du retter henvendelser.

Oppbevaringsperiode

Dine data vil bare bli behandlet så lenge det er nødvendig, slik at vi kan svare på din henvendelse.  Alle data slettes umiddelbart etter at henvendelsen er behandlet og senest innen 6 måneder.

Direkte markedsføring via vårt nyhetsbrev

Formål

 • Sende informasjon og tilbud om våre produkter og tjenester.

Behandling av personopplysninger

 • Identifikasjon.
 • Kommunikasjon.

Personopplysninger

 • ID-data: navn.
 • Kontaktinformasjon: e-postadresse.

Rettslig grunnlag

Samtykke.  Vi innhenter ditt samtykke før vi registrerer dine personopplysninger.

Oppbevaringsperiode

Dine opplysninger vil bli behandlet inntil videre. Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket ditt og melde deg av via lenken i hvert nyhetsbrev. Så snart du melder deg av, vil vi slette dine personopplysninger.

Bestillingstjenester

Formål

 • For å administrere bestillinger og yte tjenester som service og registrering av pressemaskiner.

Behandling av personopplysninger

 • Identifikasjon.
 • Godta bestillinger.
 • Sende returmeldinger og bestillingsbekreftelser.
 • Kommunikasjon angående bestillinger.

Personopplysninger

 • Navn.
 • E-postadresse.
 • Telefonnummer.
 • Adresse.
 • Eventuelle notater du velger å sende inn.

Rettslig grunnlag

Oppfylle serviceavtaler. Vi må behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser når du bestiller våre tjenester. 

Oppbevaringsperiode

Dine opplysninger vil bli behandlet inntil videre. Vi vil slette dine personopplysninger i forbindelse med at du kansellerer tjenesten.

Bruk av tjenesten LK Webserver (på my.lk.nu og på mobilappen LK AtHome) og App MyLK

Formål

 • Opprette brukerkontoer for og tilby tjenesten.

Behandling av personopplysninger

 • Sende deg informasjon spesifikt angående tjenesten.
 • Utvikle et grunnlag for å sikre at tjenesten, og utstyret som styres av tjenesten, gir grunnleggende funksjonalitet for deg som bruker.

Personopplysninger

 • Navn.
 • IP-adresser.
 • E-postadresse.
 • Passord (kryptert).
 • Tekniske data knyttet til utstyret som styres av appen (f.eks. ID og versjonsnummer).
 • Informasjon om hvordan du bruker tjenesten.

Rettslig grunnlag

Berettigede interesser. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle vår og din berettigede interesse i å tilby grunnleggende funksjonalitet og evaluere og utvikle tjenesten.

Oppbevaringsperiode

Dine opplysninger vil bli behandlet inntil videre. Vi vil slette dine personopplysninger i forbindelse med at du kansellerer tjenesten.

Bruk av LK-malberegningsprogrammet

Formål

 • Opprette brukerkontoer for og levere tjenesten LK-malberegningsprogram.

Behandling av personopplysninger

 • Sende deg informasjon spesifikt angående tjenesten.
 • Utvikle grunnlag for å sikre at tjenesten gir grunnleggende funksjonalitet for deg som bruker.

Personopplysninger

 • Navn.
 • Telefonnummer.
 • E-postadresse.
 • Passord (kryptert).
 • Opplysninger du gir oss knyttet til ditt opprettede prosjekt.
 • Informasjon om hvordan du bruker tjenesten.

Rettslig grunnlag

Berettigede interesser. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å imøtekomme vår og din legitime interesse i å tilby grunnleggende funksjonalitet og evaluere og utvikle tjenesten LK-malberegningsprogram.

Oppbevaringsperiode

Dine opplysninger vil bli oppbevart så lenge du bruker tjenesten. Hvis du ikke har brukt tjenesten på 24 måneder, vil påloggingen din ikke lenger være gyldig, og dine personopplysninger vil bli slettet sammen med eventuelle oppbevarte prosjektdata.

Bruk av kundeportalen

Formål

 • Opprette brukerkontoer for og tilby kundeportaltjenesten.

Behandling av personopplysninger

 • Identifisere og opprette brukerkontoer.
 • Sende deg informasjon spesifikt angående tjenesten.
 • Utvikle grunnlag for å sikre at tjenesten gir grunnleggende funksjonalitet for deg som bruker.

Personopplysninger

 • Navn.
 • Firmanavn.
 • Telefonnummer.
 • E-postadresse.
 • Adresse.
 • Passord (kryptert).
 • Informasjon om hvordan du bruker tjenesten.

Rettslig grunnlag

Berettigede interesser. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å imøtekomme vår og din legitime interesse i å tilby grunnleggende funksjonalitet og evaluere og utvikle kundeportaltjenesten.

Oppbevaringsperiode

Dine opplysninger vil bli oppbevart så lenge du bruker tjenesten. Hvis du ikke har brukt tjenesten på 48 måneder, vil påloggingen din ikke lenger være gyldig, og dine personopplysninger vil bli slettet.

 

Hvis du ikke deler personopplysningene

Hvis du ikke deler dine personopplysninger med oss, vil vi ikke være i stand til å oppfylle våre juridiske forpliktelser overfor deg.

 

Sikkerhet for dine personopplysninger

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du gir oss dine personopplysninger. Derfor har vi iverksatt sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og ødeleggelse. Vi vil ikke videreformidle dine personopplysninger, annet enn det som er uttrykkelig oppgitt i denne personvernerklæringen.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan oppdatere personvernerklæringen vår. Du kan alltid finne siste versjon på www.lksystems.no/no/personvernerklaring/.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 2022-10-01.