LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Reklamasjoner

Reklamasjonshåndtering for installatører

Transportskader:
Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere leveransen mot pakkseddel og forøvrig undersøke den forsvarlig, alt etter leveransens art og leveringsform. Varen anses som levert når kjøper eller dennes representant på avtalt leveringssted har signert pakkseddelen. Ved synlige skader skal det meldes umiddelbart til sjåføren. Ta kontakt med kjøpestedet/grossist.

Produktfeil:
Ved produktfeil ber vi deg kontakte kjøpestedet/grossist, som igjen kontakter oss.

Produkter:
Defekte produkter SKAL sendes i retur til LK Systems AS for undersøkelse før sak avsluttes.

LK Reklamasjonsskjema