LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Miljø og Kvalitet

Vi tror på en bærekraftig fremtid

Og hele tiden strebe mot mer miljøriktige produkter, løsninger og systemer krever ikke bare at vi har regelverk og uttalte miljømål, det krever også engasjement, holdningsendringer og praktiske verktøy for det daglige arbeidet. Derfor har vi over lengre tid gitt rom og ressurser til å forankre miljøarbeidet i hele organisasjonen, slik at vi i dag kan si at vi på LK helhjertet, og med kunnskap, har miljøet i tankene i alle henseender.

Flere EPD-er

Utvidet med flere EPD-er

 
Vi har tatt enda et steg i holdbarhetsarbeidet og utvidet med flere EPD-er for produkter som PAL-rør, PushFit-kuplinger og skap. De ligger nå lagt opp på Environdecs hjemmeside


En EPD er en miljøvaredeklarasjon som beskriver produktets miljøpåvirkning 
under hele dets livssyklus. En EPD inneholder produktblad, prosessbekrivelse, medodevalg for livssyklusanalysen og resultat av miljøpåvikning. Den er gjennomgått/verifisert av en uavhengig tredjepart og overholder standarden for bærekraft i byggebransjen, miljødeklarasjoner og produktspesifikke forskrifter. 

Vi har et blyfritt sortiment

Produktserien LK Universal Eco er laget av avsinkingsbestandig blyfri messing og består av presskoblinger, fordelere og veggbokser som brukes i VVS-installasjoner. Alle våre messingprodukter for drikkevannssystemer oppfyller allerede gjeldende lovkrav. Vi forsøker hele tiden å redusere miljøpåvirkningen fra våre produkter og planlegger gradvis å utvide det blyfrie sortimentet.

Resirkulert materiale i produktene

Vi sikter alltid på å bruke resirkulert materiale i våre produkter. Alle produkter av resirkulert materiale er merket i produktsortimentet med symbolet for resirkulering.

LK HeatFloor 22 har miljømerkingen Svanen

LK HeatFloor 22, spor- og vendeplater, har den Nordiske miljømerkingen Svanen. Dette betyr at platene oppfyller Svanens høye krav til grenseverdi for formaldehydutslipp til innemiljøet.

LK HeatFloor 22, Sporplate
LK HeatFloor 22, Vendeplate
Sertifikat

Redusert miljøpåvirkning med spillvarme

Når fabrikken i Ulricehamn ble bygget, var det selvsagt å fokusere på redusert miljøpåvirkning. Derfor bygget vi en stor tank under eiendommen, hvor spillvarmen fra produksjonen gjenvinnes og varmer opp hele eiendommen på 18.000 m2. Herfra leverer vi også energi til kommunens fjernvarmenett.

ISO miljø- og kvalitetsertifikat

For å sikre en kvalitativ og miljøvennlig produksjon, har vi utviklet et integrert ledningssystem etter ISO-standarder for å styre virksomheten med hensyn til kvalitet og miljø. Vi har blitt vurdert og godkjent av LRQA i henhold til ISO 14001:2004.

Last ned miljø- og kvalitetsertifikat ISO14001 & ISO9001 (pdf)
Last ned miljø- og kvalitetpolicy (pdf)
Last ned returordrevilkår (pdf)

Retningslinjer for adferd

LK har utviklet og implementert retningslinjer for atferd (Code of Conduct), som hjelp til å nå LK konsernets samlede miljømessige, økonomiske og sosiale mål og prinsipper. Retningslinjene for atferd inneholder de minimumskravene vi stiller til oss selv og våre leverandører om grunnleggende menneskerettigheter, rettferdig og respektfull behandling av arbeidskraft, forretningsetikk og miljøpåvirkning. LK forventer at alle leverandører sikrer at deres underleverandører og representanter i sin tur oppfyller kravene i retningslinjene, samt vurderer sin egen prestasjon i henhold til retningslinjene.

LK Gruppens uppförandekod.pdf
Supplier_Code of conduct.pdf

Transporten fra sentrallageret er nå karbon-nøytral

Vi klima-kompenserer for karbondioksidet, som dannes når varer transporteres fra logistikk-senteret til våre kunder, ved å plante trær med Vi-skogen. LK Systems bidrar til å forbedre miljøet og bekjempe fattigdom i Øst-Afrika. Les mer om bærekraft i LK.

Vi er gullsponsor for Team Rynkeby - God Morgen

Team Rynkeby - God Morgen er en del av et europeisk veldedighetsprosjekt som hvert år samler inn penger til kreftsyke barn og deres familier. Deltakerne er organisert i ulike lag som sammen sykler ned til Paris. Laget trener hardt flere ganger i uken mens de samtidig samler inn penger til Barnekreftfondet. En fantastisk innsats, som vi med glede sponser.

LK sponser WaterAid i år

WaterAid jobber for å forbedre tilgangen til rent vann, gode sanitærforhold og hygiene for alle.

Foto: UNICEF/Georgina Cranston

LK sponser i år UNICEF

UNICEF jobber over hele verden for at alle barn skal få den barndommen som de har rett til.