LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Vi bygger for en bærekraftig fremtid

Bærekraftikon

Vi ligger foran

Å skape en bærekraftig fremtid har aldri vært viktigere! Som bransjeleder ligger vi et skritt foran, og jobber lojalt og langsiktig med våre høye og uttalte miljø- og bærekraftsmål. Å fortsette å tilby markedets beste og mest miljøvennlige produktløsninger krever et godt innarbeidet bærekraftsarbeid internt. Vårt engasjement og miljøfokus, kombinert med vårt tydelige regelverk gjennomsyrer alt vi gjør og skaper gode forutsetninger for bærekraftig bygging. Vår visjon er å gjøre bærekraftig kontruksjon enkelt og trygt for  våre kunder.

Vil du lese enda mer om vårt bærekraftsarbeid, finner du bærekraftsrapport her: LK Bærekraftsrapport 2023

Bærekraftige produkter

Våre produkter har lang levetid. Vi prøver også å lage produkter som er energieffektive og bidrar til å redusere energiforbruket.

Fotavtrykk blant trærne

Miljø og bærekraft

Det er viktig å ta ansvar for hele produktets livssyklus, og vi jobber aktivt for å redusere vår miljøpåvirkning.

Ansatte fra LK ute på sykkeltur

Sosial bærekraft

Vi jobber for å skape en bedre fremtid ved å respektere menneskerettighetene, og jobbe for et rettferdig og respektfult arbeidsmiljø.

EPD'er er tilgjengelige på vår nettside

Du kan nå finne våre EPD'er på nettsiden vår. Hvor bra, ikke sant! EPD'ene er tilgjengelig direkte under det respektive produktet, eller under fanen teknisk dokumentasjon. Vi har EPD'er på de fleste av våre installasjonsprodukter. En EPD beskrives enkelt som en miljøvaredeklarasjon som beskriver produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Vi i LK synes det er viktig å øke informasjon og åpenhet rundt miljøpåvirkningen til produktene våre. Dette bidrar til å heve bransjestandarden, og samtidig gjøre det enkelt for våre kunder å ta bærekraftige beslutninger. Kravet om klimadeklarasjoner har ennå ikke trådt i kraft, men LK fortsetter å være i front og legge forholdene til rette for en bærekraftig fremtid. Det er vi stolte av!