LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

FAQ Gulvvarme

Nedenfor finner du svarene på de vanligste spørsmålene angående gulvvarme. Finner du ikke svaret på akkurat ditt spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Kategori

Kategori

Er gulvvarme og varmepumpe en bra kombinasjon?

Varmepumpens varmefaktor (ofte uttrykt i enheten Cop) øker med ca. 3 % for hver grads senkning av systemtemperaturen. Et LK Gulvvarmesystem holder normalt ca. 10 ºC lavere systemtemperatur enn radiatorer, noe som gir en forbedret varmefaktor på opptil 30 %.

Fungerer tregulv på gulvvarme?

Ja, det fungerer helt utmerket, men det er visse ting man bør passe på. Legg aldri et for tykt tregulv på gulvvarmen (kontakt LK ved gulvtykkelse over 25 mm). Tre gir en relativt bra isolering, noe som gjør at et tykt tregulv krever høyere vanntemperatur enn et tynnere tregulv. "Gulvbransjen" har i samarbeid med bl.a. LK, gitt ut et skrift om tregulv på gulvvarme. Les mer på "Golvbranschen" hjemmeside.

Gulvvarme i uisolerte kjellergulv?

Gulvvarme løser ingen fuktproblemer! Pass derfor på at kjellergulvet er tørt og fuktfritt før renoveringen starter. Hvis byggehøyden tillater det, er det alltid best å isolere gulvet for å unngå varmetap nedover. Bruk bare ”åpne” materialer som puster slik at eventuell fuktighet ikke stenges inne i konstruksjonen. Ved usikkerhet bør alltid en sakkyndig person kontaktes.

Går det an å ”kjøre” gulvvarmesystemet uten romtermostater?

Det går an å kjøre LK Gulvvarmesystem uten romtermostater, men for å optimere komfort og energiforbruk anbefaler vi at man bruker LKs romreguleringsutstyr.

Går det an å legge klinker på trebjelkelag?

Ja, det går helt fint. I monteringsanvisningene for våre ulike forlegningssett finner du utførlig informasjon om hva som gjelder ved valg av ulike typer av overgulv.

Hva er byggehøyden på et gulvvarmesystem?

I nyproduksjon er byggehøyden 0 mm. Ved renoveringer finnes gulvvarmeløsninger med byggehøyder fra 16 mm (overgulv kommer i tillegg).

Hva er høyeste tillatte gulvflatetemperatur?

I henhold til Byggteknisk forskrift (TEK 10) er høyeste anbefalte gulvflatetemperatur 26 ºC. Legg merke til at gulvflatetemperaturen ikke må forveksles med systemtemperaturen, noe som er en vanlig misforståelse. Det har t.o.m. resultert i at man i enkelte tilfeller har stilt inn maks. kjeletemperatur (systemtemperatur) på 26 ºC, noe som har ført til at det ikke blir varmt i huset. Normal systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 ºC på årets ”kaldeste dag”.

Hva er normal framledningstemperatur for et gulvvarmesystem?

Framledningstemperaturen avhenger bl.a. av hvilket gulvvarmesystem man har valgt, sentrumsavstand mellom rørene, gulvets tykkelse og effektbehov. Normal systemtemperatur ligger i intervallet 35 - 45 ºC på årets ”kaldeste dag”.

Hvor lenge holder rørene?

PE-X-rør har blitt brukt i varme- og tappevannsystemer siden begynnelsen av 70-tallet. Normen krever at rørene skal tåle en temperatur på 70º C  og et trykk på 6 bar i løpet av minst 50 år, uten å påvirkes. LKs PE-X-rør er laget med en mangfoldig sikkerhet mot gjeldende krav.

Normale driftsdata på et gulvvarmesystem er betydelig lavere (temperatur 35º C  og trykk 1 bar), enn testkravene, noe som øker sikkerhetsmarginene ytterligere og dermed levetiden betydelig mot gjeldende norm.

Videoer

Hvor stor overflate & hvor mange meter kan jeg legge per gulvvarmeslynge?

Det avhenger delvis av hvilket system som installeres og delvis av effektbehovet i de rommene der gulvvarmen skal installeres. Nedenstående ”tommelfingerregler” forutsetter at effektbehovet ikke overstiger 50 w/m2.

  • Gulvvarmerør dim. 16 mm: Maks. lengde for gulvvarmeslyngen er 90 m, som tilsvarer 15-20 m2.
  • Gulvvarmerør dim. 12 mm: Maks. lengde for gulvvarmeslyngen er 70 m, som tilsvarer ca. 10 m2.

Viser 10 / 19