LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Retningslinjer for bruk av vår logo

LK logo guideliens

Konsekvens

Betrakt LKs logo (firkanten og ordmerket) som en enhet. Ikke endre det eller plasser slagord, navn på forretningsområder eller andre objekter ved siden av logoen.

Fri overflate

La det være ledig plass rundt logoen slik at den ikke kolliderer med grafiske objekter, bilder eller tekst. Minimumsavstanden mellom logoen og andre objekter er den samme som størrelsen på rektangelet med de avrundede hjørnene.

Plassering

I vanlige tilfeller plasseres logoen i et hjørne med samme avstand til kantene fra horisontal og vertikal side, normalt 40 prosent av rektangelets bredde. Dobbeltsjekk alltid de oppgitte målene for gjeldende applikasjon før du bruker 40 prosent-regelen.

 

LK-logo for nedlasting

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp eller en annen versjon av logoen vår, ta kontakt med oss.