LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Kuplinger AX

LK PushFit-kuplinger er typegodkjente for samtlige LK Universalrør PE-X og PAL dim 16-25. LK PushFit-kuplinger får kun anvendes til LK PE-X Universalrør...

Les mer

LK PushFit-kuplinger er typegodkjente for samtlige LK Universalrør PE-X og PAL dim 16-25. LK PushFit-kuplinger får kun anvendes til LK PE-X Universalrør...

Les mer

LK PushFit AX Union

LK PushFit AX Union

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Tippunion utv gj

LK PushFit AX Tippunion utv gj

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Union innv gj

LK PushFit AX Union innv gj

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Union m. løpende mutter

LK PushFit AX Union m. løpende mutter

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Albu 90°

LK PushFit AX Albu 90°

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Albu 90° utv gj

LK PushFit AX Albu 90° utv gj

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Albu 90° innv gj

LK PushFit AX Albu 90° innv gj

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Albu m. løpende mutter

LK PushFit AX Albu m. løpende mutter

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX T-rør

LK PushFit AX T-rør

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX T-rør innv gj

LK PushFit AX T-rør innv gj

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Plugg

LK PushFit AX Plugg

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Fordelerkupling

LK PushFit AX Fordelerkupling

Pushfit-kupling med løpende mutter, beregnet for LK PE-X og LK PAL Universalrør mot LK Fordelere UNI...

LK PushFit AX Rett kupling AX16xCu10

LK PushFit AX Rett kupling AX16xCu10

Rett Push-kupling for LK Universal. AX16x2,0 mm rør. Leveres inkl montert støttehylse. På den andr...

LK PushFit AX Ventilfeste

LK PushFit AX Ventilfeste

Push-kupling beregnet for LK PE-X Universalrør. Leveres komplett inkl. støttehylse.

LK PushFit AX Plugg 16 mm

LK PushFit AX Plugg 16 mm

For plugging av et ubenyttet 16 mm avstikk i LK Fordeler UNI Push eller LK PushFit kuppling. Kan o...

Viser 15 / 15

LK PushFit-kuplinger er typegodkjente for samtlige LK Universalrør PE-X og PAL dim 16-25.

LK PushFit-kuplinger får kun anvendes til LK PE-X Universalrør og LK PAL Universalrør.

OBS! For at PushFit-kuplinger skal kunne installeres med LK PAL Universalrør, må det være den nye versjonen av PushFit-kuplingen, som er merket med AX på både produktet og produktetiketten.
Les mer i produktbladet for PushFit.

LK PushFit er i første rekke beregnet for varme-, vann- og kjølevannsystem og må ikke brukes i system for distribusjon av gass. Alle vannpåvirkede deler av LK PushFit er laget av sinkbestandig messing.
Betegnelsen AX betyr at kuplingen er beregnet for både LK PE-X og PAL Universalrør.
LK PushFit leveres med forniklet kuplingshus i dim 16-25.

For sammenføyning med PushFit, se Installasjonsinstruksjoner for LK PushFit, hvor også lekkasjetetthet er beskrevet.

NB! Kontroller at støttehylsen er montert i kuplingen. Merk alltid dybden på innstikket på røret for hver dimensjon. For både LK PE-X og PAL Universalrør, må rørene graderes innvendig, slik at o-ringene i kuplingen ikke blir skadet eller skjøvet ut av stilling. Når røret er montert i PushFit-koblingen; Forsikre deg om at markeringen for innstiksdybden er synlig.
Trekk deretter i røret for å sikre at sammen-koblingen er korrekt.

Ved behov for demontering skal LK Demonteringsverktøy eller LK SmartTool benyttes. Hvis samme PE-X eller PAL-rør skal monteres på nytt, skal rørenden kontrolleres, slik at griperingen ikke har skadet røret. Hvis dette har skjedd skal røret kappes minst innstikkdybden som er merket av.

LK anbefaler heltrukne rør-i-rør-system mellom synlig plasserte koblingspunkter, alternativt at koblingspunktene plasseres i områder med lekkasjeindikasjon. En installasjon uten skjøter er alltid det tryggeste alternativet.

Betegnelse    Vedrører kupling for rørdim.
X16                   16 x 2,0
X20                   20 x 2,5
X25                   25 x 3,5