LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

Kuplinger for PEM

LK PressPex-kuplinger er typegodkjente TG1652 og beregnet på PEM-rør i dimensjoner 16, 20, 25 og 32 mm med rørdimensjoner som vist i tabellen...

Les mer

LK PressPex-kuplinger er typegodkjente TG1652 og beregnet på PEM-rør i dimensjoner 16, 20, 25 og 32 mm med rørdimensjoner som vist i tabellen...

Les mer

LK PressPex PEM Union

LK PressPex PEM Union

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM Tippunion

LK PressPex PEM Tippunion

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for univ...

LK PressPex PEM Union innv gj

LK PressPex PEM Union innv gj

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM Albu 90º

LK PressPex PEM Albu 90º

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM Albu 90º utv gj

LK PressPex PEM Albu 90º utv gj

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM Albu 90º innv gj

LK PressPex PEM Albu 90º innv gj

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM T-Rør innv gj i avstikk

LK PressPex PEM T-Rør innv gj i avstikk

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex T-rør utv gj i avstikk

LK PressPex T-rør utv gj i avstikk

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM T-rør

LK PressPex PEM T-rør

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM Rett Overgang Universalrør - CU

LK PressPex PEM Rett Overgang Universalrør - CU

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

LK PressPex PEM Union m. løpende mutter

LK PressPex PEM Union m. løpende mutter

Presskupling for sammenføyning av PEM-rør. I dette sortementet inngår både PressPex-kuplinger for un...

LK PressPex PEM Platealbu

LK PressPex PEM Platealbu

Presskupling for sammenkobling av PEM slange. I dette sortimentet inngår PressPex kuplinger for uni...

Trykk på kontakten med svingbar mutter for å skjøte PEM-rør til utsiden. EuroCone på f.eks. LK-distr...

Trykk på kontakten med svingbar mutter for å skjøte PEM-rør til utsiden. EuroCone på f.eks. LK-distr...

Trykk på koblingen for å skjøte PEM-rør. Denne serien inkluderer både PressPex-beslag for Universal ...

Viser 15 / 15

LK PressPex-kuplinger er typegodkjente TG1652 og beregnet på PEM-rør i dimensjoner 16, 20, 25 og 32 mm med rørdimensjoner som vist i tabellen nedenfor. Alle vannpåvirkede deler av LK PressPex er laget av avsinkningsfri messing. Kuplingene må ikke plasseres i bakken.

LK PressPex leveres med forniklet koplingshus i dimensjoner 16 og 32 mm, mens dimensjoner 20 og 25 mm leveres med messinggult koplingshus. Lekkasjeindikasjon finnes på presskuplinger i dimensjon 16 – 32 mm.

For å kontrollere at presskuplingen er presset må en tetthetskontroll utføres før den endelige trykkontroll utføres med 1,43 x beregningstrykket (14,3 bar ved tappevannsinstallasjoner). Trykksett rørledningen med et kontrolltrykk på 3 bar i minst 30 minutter. Alle skjøter må kontrolleres. Trykket må ikke synke under kontrolltiden. Les avsnittet tetthetskontroll i i Monteringsanvisning for LK PressPex.

For installasjon med PressPex, se Installasjonsinstruksjoner for LK PressPex. For sortiment av pressmaskiner samt pressbakker vises det til separat sortiment: Pressverktøy.

OBS! For tidsbesparing i installasjonsarbeidet forekommer det at pressmomentene spares så at et større antall pressninger kan utføres i rekkefølge. I disse tilfellene finnes det stor risiko for at rørendene delvis glir ut av kuplingen eller at enkelte kuplinger ikke blir presset. En nøye etterkontroll skal derfor gjøres for å unngå lekkasje.

LK anbefaler Rør-i-Rør system mellom synlige koplingspunkter, eller att koplingspunktene plasseres i områder med lekkasjeindikasjon eller vannstoppventiler. En installasjon uten skjøter er alltid sikrest.

Dette området inkluderer både PressPex-koplinger for universal (grå plastring) og PV (rød plastring) som tilsvarer dimensjonen til PEM-røret.

Betegnelse Vedrører kupling for rørdim. Farge plastring på kopling
16 16 x 2,0 Grå
20 20 x 2,0 Rød
25 25 x 2,3 Rød
32 32 x 3,0 Grå