LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

04 januar, 2024

Klimaavtrykket for gulvvarme er lavere enn for radiatorer!

Denne kunnskapen er relativt ny og bygger på beregninger med EPD-er. En EPD er en miljødeklarasjon som beskriver produktets miljøpåvirkning gjennom hele dets livssyklus. EPD-en inneholder produktdatablad, prosessbeskrivelse, valg av metode for livssyklusanalyse og resultater av miljøpåvirkning.

I og med at vi kan støtte oss på den kunnskapen og faktaene som en EPD viser, vet vi nå at klimaavtrykket er lavere for gulvvarme.

Den er revidert/verifisert av en uavhengig tredjepart og følger standarden for bærekraft for bygget, miljødeklarasjoner og produktspesifikke regler.

Vannbåren gulvvarme er svært vanlig i eneboliger, og blir nå stadig vanligere i leiligheter. I kombinasjon med varmepumpe får man rett og slett mer varme inn i boligen per brukte kWh i et vannbårent gulvvarmesystem sammenlignet med radiatorer. Med lavere driftskostnader og klimaavtrykk, samt høyere trivsel, burde vannbåren gulvvarme være dagens nye standard i alle eiendommer.

I det siste har stadig flere leiligheter blitt bygget med gulvvarme. Et av prosjektene er Kv. New York i Stockholm. Alexander Ekberg, administrerende direktør i KI Rör AB, har jobbet sammen med LK i prosjektet. Han sier at han tror at ettersom fremløpstemperaturen er lavere for gulvvarme sammenlignet med radiatorer, vil det bli bygget enda flere leiligheter med gulvvarme i fremtiden, da det er bedre fra et bærekraftsperspektiv.

"Byggherren valgte gulvvarme til prosjektet for å få den luksuriøse følelsen. Men en stor fordel er jo at fremløpstemperaturen er mye lavere, noe som gir lavere energiforbruk!"

Alexander Ekberg, Sivilingeniør, administrerende direktør KI Rör AB

Et annet eksempel er kvartalet Väduren som ligger i Skurup og sto ferdig i 2021. LK har levert gulvvarme til bygget som har 45 leiligheter.

"Vi valgte gulvvarme fordi det er mer energieffektivt med et lavtemperatursystem i hele huset. Dessuten opplever jeg at komforten øker med gulvvarme i tillegg til å være mer energieffektivt."

Håkan Wilhelmsson, på Väduren i Skurup AB

LK har en uttalt ambisjon om at gulvvarme i leilighetsbygg skal bli like selvfølgelig som å velge gulvvarme i enebolig.