LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

19 februar, 2024

LK Systems, en EPD-pioner innen rørleggerbransjen

I en tid hvor bærekraft står i fokus, tar LK Systems store steg mot en grønnere fremtid ved å tilby EPD-er på de fleste av sine installasjonsprodukter. Selv om kravet om klimadeklarasjoner ikke har trådt i kraft, ligger LK Systems i forkant ved å levere en imponerende mengde miljødeklarasjoner.

Bærekraft

LK Systems, en EPD-pioner innen rørleggerbransjen

LK har lenge forstått viktigheten av å gi transparent informasjon om produktenes miljøpåvirkning. I 2021 ble Amanda Scotte ansatt som bærekraftsspesialist, hvor hun jobber fulltid med LKs bærekraftsarbeid sammen med Hans Bramevik, leder for bærekraft i LK.


«Siden begynnelsen av arbeidet med EPD-er har vi utviklet prosessen, og blitt enda mer effektive. Vi fortsetter vårt arbeid med å rapportere vår påvirkning på miljøet. Målet vårt er at det skal være EPD-er på hele installasjonsutvalget, sier Amanda Scotte, Bærekraftsspesialist i LK Systems.


Et eksempel som Amanda trekker frem er at man ved hjelp av EPD-ene nå kan redusere miljøbelastningen med minst 50 %, sammenlignet med metallrør (kobber, stål og rustfrie) stål) ved å velge et rør fra LK Systems. Det er med slike eksempler man forstår viktigheten av EPDer, og hvilken forskjell det kan utgjøre, nå som man faktisk har pålitelig dokumentasjon på hvordan miljøpåvirkningen ser ut.

Kontinuerlig arbeid for for transparens

LK Systems fortsetter arbeidet med å øke åpenheten rundt produktenes miljøpåvirkning. Selskapet har som mål å tilby EPD-er for hele spekteret av installasjoner, slik at deres kunder kan ta bærekraftige valg. Ved å være proaktiv i å gi denne informasjonen, bidrar LK Systems til å heve bransjestandarden.