LK Systems Våre nettsider Norsk
Lukk

Våre nettsider

LKS0537

LK Rørgjennomføring UNI

For gjennomføring av rør dim 20-34 i LK Fordelerskap UNI. Kappes til korrekt diameter for respektive rørdimensjon.

LKS0537

LK Rørgjennomføring UNI

Artikler

NRF nr. For rørdim. Forpakning Artikkelliste
511 73 01 20-34 mm

511 73 01

For rørdim. 20-34 mm
Forpakning
Artikkelliste

Detaljert informasjon

Beskrivelse

For gjennomføring av rør dim 20-34 i LK Fordelerskap UNI. Kappes til korrekt diameter for respektive rørdimensjon.